Küvet Test Kitleri

Hach LCI400 COD Kiti

COD Küvet Testi - ISO 15705; ölçüm aralığı:0-1000 mg/l O2 , 24 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCI500 COD Kiti

COD Küvet Testi - ISO 15705; ölçüm aralığı:0-150 mg/l O2 , 24 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK 410 Serbest Klor Kiti

Klor Serbest / Klor Dioksit Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.05-2.0 mg/l Cl2 , 0.09-3.8 mg/l ClO2 , 24 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK014 COD Kiti

KOİ Küvet Testi; ölçüm aralığı:1000-10000 mg/l O2 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK049 Fosfat Kiti

Orto Fosfat Küvet Testi; ölçüm aralığı:5-90 mg/l PO4 , 1.6-30 mg/l PO4-P , 3.7-70.0 mg/l P2O5 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK1014 COD Kiti

KOİ Küvet Testi; ölçüm aralığı:100-2000 mg/l O2 , yüksek miktarda klorür içeren numuneler için, 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK114 COD Kiti

KOİ Küvet Testi; ölçüm aralığı:150-1000 mg/l O2 , 25 ad/pkt

LATON Toplam Azot Küvet Testi; ölçüm aralığı:1-16 mg/l TN , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK1414 COD Kiti

KOİ Küvet Testi; ölçüm aralığı:5-60 mg/l , 24 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK153 Sülfat Kiti

Sülfat Küvet Testi; ölçüm aralığı:40-150 mg/l SO4 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK213 Kromat Kiti

Kromik Asit Banyosu Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.5-5 mg/l CrO3 , 50-450 g/l CrO3 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK229 Bakır Kiti

Bakır Banyosu (asidik) Küvet Testi; ölçüm aralığı:2-100 g/l Cu , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK237 Nikel Kiti

Nikel-Sülfat ve Sülfamat Banyosu Küvet Testi; ölçüm aralığı:5-120 g/l Ni , 25 ad/pkt

LATON Toplam Azot küvet testi; ölçüm aralığı:5-40 mg/l TN , 25 ad/pkt

Fotometrik İyot Numunesi Küvet Testi; ölçüm aralığı:iyot değeri > 0.2 , 24 ad/pkt

Biter Units Küvet Testi; ölçüm aralığı: ? 2 BU , 25 ad/pkt

Komşu Diketonlar (MEBAK) Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.015-0.5 mg/kg diasetil , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK300 Alkol Kiti

Alkol Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.01-0.12 g/l , 24 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK301 Alüminyum Kiti

Alüminyum Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.02-0.5 mg/l , 24 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK302 Amonyum Kiti

Amonyum Küvet Testi; ölçüm aralığı:47-130 mg/l NH4-N , 60-167 mg/l NH4 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK303 Amonyum Kiti

Amonyum Küvet Testi; ölçüm aralığı:2-47 mg/l NH4-N , 2.5-60.0 mg/l NH4 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK304 Amonyum Kiti

Amonyum Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.015-2 mg/l NH4-N , 0.02-2.50 mg/l NH4 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK305 Amonyum Kiti

Amonyum Küvet Testi; ölçüm aralığı:1-12 mg/l NH4-N , 1.3-15.0 mg/l NH4 , 25 ad/pkt

Küvet Test Kitleri

Hach LCK306 Kurşun Kiti

Kurşun Küvet Testi; ölçüm aralığı:0.1-2.0 mg/l Pb , 25 ad/pkt