UV ve VIS aralık boyunca dört farklı dalga boyunda eşzamanlı izleme ile C-640 Dedektörü, Sepacore® Flaş Kromatografi sistemlerini kullanarak bileşiklerinizi tespit etmenizi ve izole etmenizi sağlar.

The Evaporative Light Scattering Detector (ELSD), diğer dedektörlere görünmeyenler de dahil olmak üzere, uçucu olmayan tüm bileşikleri tespit eder. C-650, verimli ve hızlı ayırmalar için gerekli olan mobil fazların ve gradyanların herhangi bir kombinasyonunu ele alır.