Resmi Metotlara Göre Çeşitli Numunelerin Klasik Kjeldahl Analizleri İçin K-350, Aside Dirençli Pompa ve Buhar Düzenlemesi Gerektiren İlave Uygulamalar İçin K-355 Distilasyon Üniteleri

Kjeldahl Azotu veya Protein Tayini ve Ek Buhar Distilasyonu Gerektiren Çok Çeşitli Uygulamalar İçin Farklı Gereksinimleri Karşılayacak Şekilde Yapılandırılabilir Modüler Distilasyon Ünitesi

Hem Potansiyometrik Hem de Kolorimetrik Titrasyon İçin Kullanılabilirlik, Otomasyon, Kullanıcı Yönetimi ve Veri Yönetimindeki İhtiyaçları Karşılayan Otomatik Distilasyon Ünitesi