Tek ve Çift Açılı Seçenekleriyle Yüksek Parlaklıktaki Yüzeylerin Düşük Yoğunluğa Sahip Dağınık Işığın Ölçümü İçin Portatif, Pille Çalışan Glosshazemetre

20°, 45°, 60°, 75°T, 75°D ve 85° Açı Seçenekleriyle Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

20° ve 60°, 20° ve 75°, 20° ve 85°, 45°ve 60° Çift Açı Seçenekleriyle Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

20°, 60° ve 75° Açı Seçenekleriyle Değiştirilebilir Ölçüm Aralıklı Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

20°, 60° ve 85° Ölçüm Geometrisine Sahip Üçlü Açılı Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

Tek, Çift Veya Üçlü Ölçüm Geometrisine Sahip Seçenekleriyle Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

60° Ölçüm Geometrisine Sahip Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

20°, 60° Ölçüm Geometrisine Sahip Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü Ve Yansıma Bulanıklığı Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı

20°, 60°, 85° Ölçüm Geometrisine Sahip Mat Yüzeylerden Yüksek Parlaklığa Kadar Farklı Yüzeylerin Ölçümü Ve Yansıma Bulanıklığı Ölçümü İçin Hassas Portatif Parlaklık Ölçüm Cihazı