Stablcal Bulanıklık Standartları Kalibrasyon Seti

Stablcal 2100P İçin Bulanıklık Standartları Kalibrasyon Seti

Alüminyum Reaktif set; PP, ölçüm aralığı:0.002-0.250 mg/l Al , 100 test

Alüminyum Reaktif Seti; PP, ölçüm aralığı:0.008-0.800 mg/l Al , 100 test

Amonyak Azotu Reaktif Seti; Nessler, ölçüm aralığı:0.02-2.50 mg/l NH3-N , çözelti, yaklaşık 250 test

QAC Reaktif Seti; PP, ölçüm aralığı:0.2-5.0mg/l CTAB , 100 ad/pkt

Amonyak Reaktifi; PP, ölçüm aralığı:0.01-0.50 mg/l NH3-N, 0.01-0.61 mg/l NH3, 0.02-0.63 mg/l NH4,10 ml numune için, 100 ad/pkt

Arsenik Test Kiti; ölçüm aralığı: 0-500 ppb; 0-10-3050-70-300-500 , 0-4000 ppb; 0-35-75-175-1500-4000 , 200 test

Azot (Total Kjeldahl) Reaktif Seti; PP, ölçüm aralığı:1-150 mg/l TKN , 250 test

Bakır Reaktif Seti; PP, Porfirin, ölçüm aralığı:2-210 µg/l , 10 ml numune için, 100 ad/pkt

CuVer 1 Bakır Reaktifi; PP, Bisinkoninat, ölçüm aralığı:0.04-5.00 mg/l Cu , 10 ml numune için, 100 ad/pkt

Bakır Reaktifi; AV, ölçüm aralığı:0.04-5.00 mg/l Cu , 25 ad/pkt

BART Tester; Sülfat indirgeyen bakteriler için, 9 ad/pkt

BART Tester; Sülfat indirgeyen bakteriler için, 27 ad/pkt

BoroVer 3 Bor Reaktifi; PP, ölçüm aralığı:0.2-14.0 mg/l B ,100 ad/pkt

Baryum Reaktifi; PP, ölçüm aralığı:2-100 mg/l Ba , 100 ad/pkt

Çinko Reaktifi; PP, ölçüm aralığı:0.01-3.00 mg/l Zn , 20 ml numune için, 100 ad/pkt

Civa Reaktif Seti; soğuk buhar, ölçüm aralığı:0.1-2.5 µg/l Hg , 25 test

Demir Reaktifi; AV, ölçüm aralığı:0-3.00 mg/l Fe(II) , 25 ad/pkt

Demir II Reaktifi; PP, ölçüm aralığı:0.02-3.00 mg/l Fe , 25 ml numune için, 100 ad/pkt

FerroVer Reaktifi; PP, ölçüm aralığı:0.02-3.00 mg/l , 10 ml numune için, 100 ad/pkt