Reaksiyon Gazları ve Zehirli Dumanları Nötralize Ederek Aynı Zamanda Otomatik Soğutma Suyu Kontrolü İle Çevreyi ve Kullanıcıyı Koruyan Nötralizasyon Sistemi