İlaç Üretimi, Gıda Kalite Kontrolü ve Çevresel Testler Gibi Farklı Endüstrilerde Kullanıma Uygun, Geniş Sıcaklık Aralığına Sahip Yakma Ünitesi

Kjeldahl, Mikro-Kjeldahl, COD, İz Metal ve Hidroksiprolin İşleme Gibi Çoklu Uygulamalar İçin Hızlı ve Güvenli İnfrared Yakma Ünitesi

Kjeldahl, Mikro-Kjeldahl, KOİ (COD), İz Metal ve Hidroksiprolin İşleme Gibi Çoklu Uygulamalar İçin Hızlı ve Güvenli İnfrared Yakma Ünitesi

Kjeldahl Yöntemine Göre Manuel veya Tam Otomatik, Yüksek Verimli Azot ve Protein Tayini İçin Aynı Anda En Fazla 20 Örneğin Hızlı ve Güvenli İşlenmesi İçin Blok Yakma Ünitesi