Lyovapor L-300, -105 °C ve Sınırsız Buz Kapasitesi İle Klasik Laboratuvar Uygulamaları İçin Ekonomik, Yüksek Kaliteli Freeze Dryer (Liyofilizatör)

Lyovapor L-300, -105 °C ve Sınırsız Buz Kapasitesi İle Klasik Laboratuvar Uygulamaları İçin Tamamen Otomatikleştirilmiş İşlem ve Veri Kaydı Özellikleri İle Yüksek Kaliteli Freeze Dryer (Liyofilizatör)